Dane teleadresowe:

NAZWA             

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie

ADRES ul. Piłsudskiego 2, 38-480 Rymanów
TELEFON/FAX   134355004,  134355012
E-MAIL spgzoz@rymanow.pl
DYREKTOR Anna Kwiatkowska

 

Informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie

Opieką medyczną lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i położnych środowiskowo – rodzinnych, pielęgniarek higieny szkolnej objęci są mieszkańcy Gminy Rymanów.

W strukturze ZOZ działają Poradnia dla Kobiet oraz Poradnia Okulistyczna, 3 gabinety stomatologiczne, oraz gabinet rehabilitacji zabiegowej. Dla potrzeb diagnozowania pacjentów funkcjonuje również laboratorium analityczne, pracownia USG oraz pracownia audiometryczna.

SPG ZOZ Rymanów zatrudnia następującą kadrę medyczną :

 • 8 lekarzy rodzinnych

 • 9 lekarzy specjalistów – 4 ginekologów, 1 okulista, 2 otolaryngologów i 2 urologów

 • 3 lekarzy stomatologów

 • 9 pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych

 • 3 położne środowiskowo – rodzinne

 • 3 pielęgniarki higieny szkolnej

 • 6 pielęgniarek zabiegowych

 • 1 technik fizykoterapii 

 • 4 fizjoterapeutów

 • 2 techników analityków

 • 1 diagnosta laboratoryjny

 • 3 rejestratorki medyczne

 • 3 pomoce stomatologiczne

 • 1 psycholog

 • 4 psychoterapeutów

 • 1 terapeuta środowiskowy

 • W administracji, obsłudze technicznej i gospodarczej zatrudnionych jest 11 osób.

 

Świadczenia zdrowotne realizowane są w trzech obiektach :

I.Przychodnia Rejonowa w Rymanowie ul. Piłsudskiego 2

W Przychodni funkcjonują gabinety zabiegowe dla dzieci i dorosłych, pracownia USG, pracownia audiometryczna, gabinet rehabilitacji zabiegowej, laboratorium analityczne, poradnia urologiczna, poradnia okulistyczna, poradnia otolaryngologiczna. Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 18,00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0134355004

 

 II.Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rymanowie Zdroju ul. Parkowa 3

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 0134357194

 

III.Wiejski Ośrodek Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim ul. Kolejowa 21

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0134358123

 

IV.Punkt Lekarski w Sieniawie, ul. Kwiatowa 10

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0134200154

 

V.Poradnia Stomatologiczna w Posadzie Górnej, ul 3-go maja 164

(Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0134355004 lub 0134355012 (wew. 14)

 

VI.Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży - I Poziom Referencyjny, Klimkówka, ul. Kasztanowa 30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0134201087 lub 0134203067

Zarząd SPGZOZ Rymanów:

Dyrektor:                                           Anna Kwiatkowska

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych:    lek.med. Aleksandra Kostrzewska

Przełożona Pielęgniarek:                 Bernadeta Rauk

Główny Księgowy:                           Edyta Szałajko

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SPGZOZ Rymanów

w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

Uprzejmie zawiadamiamy, że świadczenia zdrowotne z zakr esu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w dni robocze w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w dni świąteczne i dni dodatkowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego (całodobowo) realizuje lekarz Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

Zabezpieczenie medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje

 • udzielenie porad lekarskich, internistycznych i pediatrycznych w ambulatoriach Pogotowia Ratunkowego w Krośnie,
 • udzielenie porad lekarskich w domu chorego w pilnych przypadkach nie powodujących bezpośredniego stanu zagrożenia życia.

 

Zabezpieczeniem medycznym objęci będą pacjenci, którzy dokonali wyboru lekarza rodzinnego w SPGZOZ Rymanów. Świadczenia te realizowane są na koszt Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W godzinach pracy SPGZOZ Rymanów lekarze rodzinni udzielają wszystkim pacjentom świadczeń medycznych w gabinetach lekarskich a także realizują zgłoszone wizyty domowe. Koszty dojazdu lekarza do domu chorego pacjenta pokrywa Zakład Opieki Zdrowotnej.

Pielęgniarki i położne środowiskowo – rodzinne realizują świadczenia zdrowotne (injekcje, zmiana opatrunków) w domu chorego także po godzinach pracy, w dni świąteczne i w dni wolne od pracy – na zlecenie lekarza rodzinnego.

 

W stanach bezpośredniego zagrożenia życia pacjent (rodzina) lub będący na wizycie domowej lekarz rodzinny wzywa Zespół Ratownictwa Medycznego SP Pogotowia Ratunkowego w Krośnie celem przewiezienia chorego do szpitala.

Od 16.01.2003 r. w Rymanowie – budynek Przychodni – uruchomiono Zespół Ratownictw a Medycznego .

Adres S.P. Pogotowia Ratunkowego

Krosno ul. Grodzka 45 tel. 43 202 22, 43 660 11, alarmowy 999.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-06 07:24:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Kurc
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-19 08:08:25
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: ]

przewiń do góry